Straipsniai » Statyba » Kokie žemės darbai atliekami prieš pradedant statybos darbus?

 Kokie žemės darbai atliekami prieš pradedant statybos darbus?
2019-01-15

Prieš statydami kokį nors statinį, pirmiausia tinkamai turime paruošti žemę, ant kurios puikuosis mūsų namai, vasarnamis, planuojama įkurti įmonė ar koks nors kitas pastatas. Pagauti entuziazmo, dažnai manome, jog patys viską pajėgsime sutvarkyti. Tik pradėjus veikti išaiškėja, jog tai, kaip ir kiekvienas darbas, reikalauja daug profesionalių žinių.

Tad, kokie žemės darbai būtini, norint tvirto ir ilgaamžio statinio?


Visi statybos darbai pirmiausia prasideda nuo žemės paruošimo darbų. Dažniausiai atliekami tokie parengiamieji, pagrindiniai ir pagalbiniai žemės darbai:


· Senų statinių griovimas.
· Sklypo aplinkos tvarkymas.
· Statybos aikštelės paruošimas.
· Geodeziniai žymėjimai.


Šiuos darbus atlikti galima tik gavus statinio statybos leidimą, žemės savininko ar valdytojo raštiškus sutikimus. Taip pat būtina suderinti žemės darbų vykdymo aprašus ir schemas. Šiame darbų etame išsiaiškinamos požeminių komunikacijų zonos. Projektai derinami su šias komunikacijas eksploatuojančiomis įstaigomis ar organizacijomis.


Suderinus statybų leidimo klausimus, vykdomi teritorijos tvarkymo darbai. Nugriaunami seni, nereikalingi pastatai. Dažnai tokie pastatai gali būti laikinai paliekami kaip sandėliai statybos reikmėms ar pagalbinės buitinės patalpos. Sklypo aplinkos tvarkymas paprastai vykdomas išraunant kelmus, iškertant krūmus. Medžiai pjaunami tik tuo atveju, jei trukdo statybos darbams. Likusius medžius privaloma apsaugoti nuo sužalojimo, aptveriant tvorelėmis ir kamienus apgobiant specialiais skydais. Nuo statybos aikštelės paviršiaus maždaug 20 cm storio sluoksniu pašalinama nereikalinga augmenija. Kaip jau minėta, visiems tokiems darbams būtini leidimai ar kiti gamtos tausojimui reikalingi patvirtinantys dokumentai.


Atlikus teritorijos valymo darbus, vykdomi geodeziniai žymėjimai. Sklypo ribos paprastai žymimos mediniais stulpeliais. Tuomet, pagal brėžinyje nurodytus atstumus, nuo sklypo ribų pažymimos pagrindinės statinio ašys. Kai kampai sužymėti, patartina keletą kartų patikrinti ar juos jungiančios įstrižainės esti vienodo ilgio. Būtina sutikrinti ar realūs atstumai sutampa su pateiktais brėžinyje.


Tad, tik iš pirmo žvilgsnio atrodantys nesudėtingi žemės darbai prieš statybas, reikalauja daug, laiko, darbo jėgos ir profesionalumo. Kreipdamiesi į įmonę, kuriai svarbu pateisinti klientų individualius poreikius ir nepriekaištingai atlikti visus žemės darbus prieš statybas, sutaupysite ne tik laiko ir pinigų, bet ir išvengsite bereikalingų negatyvių emocijų.