ZONAVIMAS

Žemės panaudojimo grupavimas į aiškiai apibrėžtas zonas siekiant atskirtipanaudojimo sritis (vykdomas rengiant vystymo planus).
Atgal