ŽEMINIAI PASTATAI

Iš dalies ar visiškai žemės supamas pastatas (siekiantpanaudoti žemės šilumos masę).
Atgal