ŽALINGO SVEIKATAI PASTATO SINDROMAS

Įvairiais simptomaispasireiškiantis negalavimas, kuriuo laikinai skundžiasi pastate esantys žmonės,tačiau kuris susilpnėja arba išnyksta jiems išėjus iš pastato.
Atgal