„ŽALIASIS SMEGENŲ PLOVIMAS“

Įmonių praktika, kai produktai ar politika nesąžiningai pristatomi kaipnekenkiantys aplinkai, pavyzdžiui, kai kainos sumažinimas pristatomas kaipmažesnis išteklių sunaudojimas.
Atgal