VISUOTINIS ATŠILIMAS

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis – vidutinėpasaulinė temperatūra kyla tempu, kuris lemia pastebimą klimato kaitą,keliančią pavojų ateities kartoms.
Atgal