VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAS

Veiksnys, parodantiskonkrečių šiltnamio efektą sukeliančių dujų masės vieneto poveikį spinduliuotėspusiausvyrai, išreikštą ekvivalentišku anglies dioksido vienetu per tam tikrąlaikotarpį.
Atgal