VIENTISUMAS

Sugebėjimas atlaikyti spaudimą arba veikimo būdo ar aplinkybiųpasikeitimus.
Atgal