URBANISTINĖ DYKRA

Žemės plotai, kuriuose galima statyba, tačiau kuriųdirvožemis yra užterštas ar labai pakitęs dėl anksčiau stovėjusių pastatų arvykdytos veiklos.
Atgal