URBANISTINĖ APYKAITA

Sąvoka, nusakanti miestą, kaip nuolat besikeičiančią irbesivystančią sistemą, apimančią įvairių svarbių sudedamųjų dalių – vandens,maisto, energijos, telekomunikacijų, atliekų ir pan. – srautus.
Atgal