TRIGUBAS GALUTINIS REZULTATAS

Galutinis rezultatas,apskaičiuojamas atsižvelgiant į finansinį, aplinkosauginį ir socialinįaspektus, kurie dažnai apibūdinami žodžiais „žmonės, planeta, pelnas“.
Atgal