TRANSPORTO PLANAVIMAS MAŽIAUSIOMIS SĄNAUDOMIS

Būdas priimtiracionalius sprendimus dėl investicijų į transporto ir kitus miestoinfrastruktūros projektus ir išnagrinėti ne tik atskiro projekto bendrassąnaudas ir bendrą naudą, bet ir visų alternatyvų ar jų derinio bendrassąnaudas ir naudą juos vertinant vienodomis sąlygomis.
Atgal