TERITORIJŲ UŽSTATYMO TANKUMAS

Pastatų koncentracija (kiekis) tamtikroje geografinėje teritorijoje.
Atgal