TECHNINĖ KOKYBĖ

Pastato ar konstrukcijos savybė, liudijanti, kadnaudojamas jis gali atlikti reikiamas funkcijas numatytomis naudojimosąlygomis.
Atgal