ŠVIESOS LENTYNA

Prie pastato angos pritvirtinta architektūrinė detalė, įlubas atspindinti šviesą, taip sudarydama sąlygas dienos šviesai giliauprasiskverbti į pastato vidų.
Atgal