SUPRATIMASAPIE ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ

Pastato naudotojoar gyventojo suvokimas, kad jo veiksmai daro poveikį pastato energiniamnaudingumui ar energijos poreikiui.
Atgal