SUNKIŲJŲKONSTRUKCIJŲ STATYBA

Statyba, kurioje plačiainaudojamos sunkiosios medžiagos pagrindinėms pastato nešančioms konstrukcijoms pastatyti.
Atgal