STATYBOSDARBAI

Su konstrukcija ar konstrukcijos dalimi susijęs darbas,įskaitant surinkimą, statybą, išplėtimą ar konstrukcijos pakeitimus,perplanavimą, perstatymą, pritaikymą, atnaujinimą, remontą, renovavimą,atidavimą eksploatuoti, išmontavimą ar ekploatavimo sustabdymą.
Atgal