ŠILUMOS SRAUTAS PER PARĄ

Dieną ir naktį į pastatą patenkanti iriš jo išeinanti šiluma.
Atgal