ŠILUMOS REGENERAVIMO SISTEMA

Bet kokia tvermės sistema,kai erdvė ar vanduo tam tikru mastu šildomi naudojant aktyviai surenkamąšalutinių produktų šilumos energiją, kuri kitaip būtų išskiriama į aplinką.
Atgal