ŠILUMOS KAUPIMO PAJĖGUMAI

Sudėtinių pastato medžiagų geba kauptišilumą ir tam tikru mastu padidinti temperatūrą; matuojama kWh/K vienetais visopastato arba Wh/K.m2 pastato grindų ploto vieneto šilumos kaupimo pajėgumamsapskaičiuoti.
Atgal