ŠILUMINĖ VARŽA

Komponento gebos apriboti šilumos prasiskverbimą perkomponento sluoksnį matas.
Atgal