ŠILUMINĖ MASĖ

Medžiagos savybė kaupti šilumą.
Atgal