ŠIAUDINIŲNAMŲ STATYBA

Statybos būdas naudojant šiaudų ryšulius kaip laikančiąkonstrukciją arba kaip karkaso užpildą.
Atgal