SEZONINISENERGIJOS NAUDOJIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTAS

Oro kondicionieriaus per įprastinio jo naudojimo aušinimui metus išskirtasvėsos kiekis (išreikštas kilovatais) padalintas iš visos suvartotos elektrosenergijos per tą patį laikotarpį.
Atgal