SEKVESTRACIJA

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimas iš atmosferos fotosintezėsbūdu arba technologinėmis priemonėmis, naudojant anglies absorbentus.
Atgal