PUCOLANAS

Medžiaga, atskleidžianti rišamąsias savybes sumaišius ją su kalciohidroksidu.
Atgal