PUCOLANAI

Smulkūs, į smėlį panašūs ugnikalnio pelenai, pirmą kartą aptikti irpradėti kasti Italijoje netoli Vezuvijaus apylinkėse esančio Pocuolio, tačiauvėliau aptikti ir kitose vietovėse.
Atgal