PROJEKTOKOKYBĖS VERTINIMO PRIEMONĖ

Priemonė, leidžiantiįvertinti pastato projekto kokybės aspektus, pvz., konstrukcines, funkcines araplinkosaugines savybes, ir suteikianti informacijos apie pastato tinkamumąatlikti savo funkciją.
Atgal