PRODUKTOAPLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI

Tam tikram produktuitaikomi aplinkosauginiai veiksniai ir sąlygos, kuriuos patenkinęs gamintojasgali atitiktį jiems patvirtinti atitinkamu simboliu (etikete).
Atgal