PRINCIPAS„TERŠĖJAS MOKA“

Koncepcija, kuria vadovaujantis tie,kas savo veikla daro žalą aplinkai, savo lėšomis stengiasi tos žalos išvengtiarba moka kompensaciją.
Atgal