POZITYVIOSENERGIJOS NAMAS

Pastatas, kuriame dėl labai aukštopastato energijos suvartojimo efektyvumo bendras metinis pirminės suvartojamosenergijos kiekis yra mažesnis už energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjųenergijos šaltinių, esančių pastate arba ant jo, kiekį.
Atgal