POVEIKIOAPLINKAI VERTINIMAS

Galimo teigiamo ar neigiamo planuojamoprojekto poveikio aplinkai vertinimas atsižvelgiant į gamtinius, socialinius irekonominius aspektus.
Atgal