PIRMINĖŽALIAVA

Gamtoje randama medžiaga, kuri nėra apdorota arba yraapdorota minimaliai.
Atgal