PERDIRBTAŽALIAVA

Medžiaga, kuri naudojama pakartotinai arba buvoperdirbta į kitas medžiagas.
Atgal