PAVIRŠINIŲNUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMA

Sistema, kuria siekiamaatkartoti gamtines sistemas naudojant ekonomiškai naudingus bei nedidelįpoveikį aplinkai darančius sprendimus tam, kad būtų surinktas nešvaraus irpaviršinio vandens nuotėkis taikant surinkimo, saugojimo ir valymo procesus, opo to visas tas vanduo būtų lėtai išleistas atgal į aplinką, pavyzdžiui, į upę.
Atgal