PATVIRTINTOAPLINKOSAUGINIO PROFILIO NUSTATYMAS

Statybinėsmedžiagos poveikio aplinkai per visą gyvavimo ciklą (išgavimas, apdorojimas,naudojimas, priežiūra ir galimas pašalinimas) nustatymo ir įvertinimo metodas.
Atgal