PATVARUSISORGANINIS TERŠALAS

Cheminė medžiaga, turinti tam tikrųnuodingų savybių ir, priešingai negu kiti teršalai, yra atspari irimui, todėlji ypač kenksminga žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Atgal