PASYVISAULĖS ENERGIJOS SISTEMA

Pastatuose įdiegtasistema, kuri naudoja saulės energiją gyvenamosioms pastato patalpoms šildytiir vėsinti.
Atgal