PASYVAUSVĖSINIMO SISTEMA

Fizikos principais paremta sistema,integruota į pastato išorinį apvalkalą, sulėtinanti šilumos patekimą į pastatąir pašalinanti iš jo nepageidaujamą šilumą.
Atgal