PASTATŲENERGINIO NAUDINGUMO DIREKTYVA

2010 m. įsigaliojusiEuropos direktyva naujų ir esamų pastatų (kuriuos reikia kapitališkaiatnaujinti) energiniam naudingumui gerinti atsižvelgiant į klimato ir vietossąlygas, patalpų mikroklimato reikalavimus ir išlaidų efektyvumą.
Atgal