PASTATOENERGINIS NAUDINGUMAS

Energijos kiekis,reikalingas, kad pastatas galėtų atlikti numatytą funkciją.
Atgal