PASKIRSTYTAGAMYBA

Bet kokia energijos gamybos technologija, įdiegtavartotojo ar nepriklausomo elektros energijos gamintojo ir per paskirstymosistemą prijungta prie elektros tinklo.
Atgal