PASAULINĖATSISKAITYMO INICIATYVA

Organizacija, siekiantiužtikrinti, kad informacijos apie ekonominės, aplinkosauginės ir socialinėsveiklos rezultatus atskleidimas taptų įprasta praktika, panašia į finansinęatskaitomybę ir svarbia sėkmingai organizacijos veiklai.
Atgal