PAPLAVOS

Praustuvų ir vonių nuotekos, kurias, prieš joms patenkant į nuotekųkolektorių (arba septinį rezervuarą), galima panaudoti laistymo, aplinkostvarkymo ir kitiems namų ūkio tikslams.
Atgal