OROINFILTRACIJA

Per nedidelius plyšius durų ir langų rėmuose į pastatąprasiskverbiantis oras.
Atgal