NUOTEKOS

Panaudotas vanduo, šalinamas iš apgyventų vietovių arįmonių, kuriame paprastai esama ištirpusių ir šalintinų medžiagų.
Atgal