NUOTĖKIS

Vandens kiekis, nutekantis žemės paviršiumi į drenavimo sistemą; su tuosusijęs procesas.
Atgal