NUOELEKTROS TINKLŲ NEPRIKLAUSOMA ENERGIJA

Energija, kurią paprastai gamina asmenys ar asmenų grupės asmeniniam vartojimuineprisijungdami prie vietinių, nacionalinių ar kitokių energijos paskirstymotinklų.
Atgal