NUMATYTOJIEKSPLOATACIJOS TRUKMĖ

Laikotarpis, per kurį,kaip numatyta, pastatas turi atlikti savo funkciją be didesnio jo renovavimo.
Atgal